Lenovo OneKey Recovery 8.1.0.5708

Lenovo OneKey Recovery 8.1.0.5708

CyberLink Corp. – 19,1MB – Shareware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
Một tiện ích mạnh mẽ được thiết kế để cung cấp cho bạn một phương tiện đơn giản để sao lưu hệ thống của bạn.

Với Lenovo OneKey phục hồi bạn có thể dễ dàng tạo đĩa phục hồi và sử dụng nó để khôi phục lại một phân vùng bất cứ lúc nào bạn cần.

Tổng quan

Lenovo OneKey Recovery là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.372 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo OneKey Recovery là 8.1.0.5708, phát hành vào ngày 25/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/10/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0.0.2105, được sử dụng bởi 23 % trong tất cả các cài đặt.

Lenovo OneKey Recovery đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,1MB.

Người sử dụng của Lenovo OneKey Recovery đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Lenovo OneKey Recovery!

Cài đặt

người sử dụng 5.372 UpdateStar có Lenovo OneKey Recovery cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản